Template

zabbix

Template

قالب : زبیکس


 

Template (قالب)


 قالب یک هاست  با مجموعه ای از  آیتم ها  ، حد آستانه ها (trigger) و .. است که از قبل تعریف شده اند. که هاست ها میتوانند به آن لینک شوند. این امر امکان تنظیمات راحت تر و تغییرات یکباره به جای تغییر در تک تک هاست ها را به مدیر میدهد. در واقع یک قالب همان هاست است با این تفاوت که در تنظیمات آن به عنوان “قالب” تنظیم شده و هیچ هاست واقعی را مانیتور نمیکند.

 

به اشتراک بگذارید... Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page