سیستم جامع حفاظت از فایل TFG

سیستم جامع حفاظت از فایل TFG

ایجاد امنیت اطلاعات بدون هیچگونه تغییر در روالهای کاری کاربران و بدون اطلاع آنها

Total File Guard سیستمی برای حفاظت از اطلاعات جهان الکترونیک بوده که سهولت عملکرد را به عنوان یک امنیت اولویت می بخشد. در حین تداوم پروسه انتقال اطلاعات، بدون تغییر در Framework سیستم و یا عادات عملکرد اپراتور، امنیت اطلاعات میتواند به بهترین روش از طریق تکنولوژی کنترل پارامتری پیشرفته حفاظت شود.

TFG برای هرگونه فرمت الکترونیکی، حفاظت اطلاعات را اعمال میکند و میتواند بهترین پارامتر کنترل امنیت را با توجه به پروسه فعالیت های یک شرکت ایجاد نماید، حال خواه صورت حساب اجناس باشد، خواه پروفایل مشتریان درون ERP، یا پارامترهای کنترلی، و یا گزارش های ارزیابی ماشینهای تولیدی، و یا اطلاعات یک مریض در سیستم اطلاعات بیمارستان و یا حتی سیستم PL/DM ، حفاظت از اطلاعات از زمان پروسه ایجاد اطلاعات تا زمان پاک کردن آن به طور کاملا غیر محسوس انجام میشود.

 • total file guard
  آغاز به کار بدون ایجاد وقفه

  شما میتوانید بدون ایجاد وقفه در روند انجام کار کارمندان سازمان، شروع به یکپارچه سازی سیستم ها و شبکه سازمان با TFG کنید.

 • total file guard
  حفاظت مداوم

  از اطلاعات خود در هر مکان و هر زمان حفاظت کنید، حتی هنگامی که فایلهای شما از شبکه خارج شده و در دست افراد دیگر است.

 • total file guard
  کنترل چاپ کردن

  هنگام پرینت اطلاعات، یک شماره اختصاصی برای هر پرینت در نظر گرفته میشود و به صورت واتر مارک بر روی کاغذ چاپ میشود، که بر اساس آن کاربر پرینت کننده مشخص میشود.

 • total file guard
  حسابرسی مستمر

  شما میتوانید پیگیری کنید که کدام کاربران کپی فایل حفاظت شده را دارند و چه کاری با فایل حفاظت شده انجام میدهند.

 • total file guard
  پشتیبانی بیش از 300 نرم افزار

  فایلهای محافظت شده میتوانند با استفاده از نرم افزار های معمول ایجاد شده، ویرایش شده و نمایش داده شوند.

 • total file guard
  اشتراک گذاری ایمن فایلها با شرکا

  Total File Guard امکان به اشتراک گذاری فایل با شرکای سازمان را بدون نگرانی از دزدیده شدن فایلها فراهم میکند

 • total file guard
  کنترل حوادث

  مرکز کنترل عملیات امنیت اطلاعات Total File Guard از طریق چندین سرور میتواند اجرا شود.