نمایش خلاصه مصرف اینترفیسهای یک روتر

امکان مشاهده میزان مصرف ترافیک تک تک اینترفیس های یک روتر در بازه های زمانی مشخص و به تفکیک ترافیک حجمی و پهنای باند، این امکان را به مدیران شبکه می دهد که بتوانند به راحتی میزان مصرف ترافیک در شعبات مختلف سازمان را بررسی و مقایسه نمایند.

report2

(نمایش مصرف اینترفیس ها)