مانیتورینگ

zabbix

مانیتورینگ

Network Monitoring


 

مانیتورینگ شبکه چیست؟


 

به عمل پایش تجهیزات شبکه میگویند. مانیتورینگ شبکه استفاده از سیستمی است که به صورت مداوم و بدون وقفه در حال نظارت بر عملکرد تمام تجهیزات شبکه است. این سیستم معمولا هنگام قطعی و یا از دسترس خارج شدن تجهیزات یا سرویس ها به صورت ایمیل ، SMS و… به مدیریت شبکه و یا افراد مربوطه اطلاع رسانی میکند تا از این طریق هم نگهداری سیستم آسان تر شود و هم مدت زمان تعمیر و از کا افتادگی سیستم پایین آید.

 

نرم افزار Zabbix یک سیستم مانیتورینگ شبکه است که ویژگیهایی منحصر به فردی دارد. برای اطلاعات بیشتر در مورد این نرم افزار، صفحه سیستم مانیتورینگ شبکه را مطالعه کنید.

 


 

مقالات مرتبط با مانیتورینگ شبکه:

مانیتورینگ شبکه