Active

zabbix

Active

فعال


 

Active


 به حالتی که عامل زبیکس میتواند در آن حالت اجرا شود اشاره دارد. در این حالت عامل زبیکس به طور خودکار آیتم های مورد مانیتورینگ و فاصله زمانی آنها را در نظر گرفته و خود به خود شروع به مانیتور کردن  نموده و اطلاعات را در فواصل زمانی تایین شده برای پردازش های بعدی به سرور زبیکس ارسال میکند. 

 

به اشتراک بگذارید... Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print