Auto-discovery

zabbix

Auto-discovery

کاوش خودکار


 

کاوش خودکار زبیکس به صورت اتوماتیک برای جستجوی هاست ها و سرویس ها اقدام کرده و رخدادهایی برای پردازش های آتی ایجاد میکند.

 

مانیتورینگ شبکه های بزرگ بدون اتوماسیون احتمالا  میتواند یک کابوس باشد. زبیکس راه های مختلفی برای اتوماتیک کردن کاوش محیط های مانند این را دارد. دستگاه ها و عناصر این دستگاه ها مانند فایل سیستم و واسط های شبکه (Network Interface)  میتوانند به صورت اتوماتیک به سرور زبیکس اضافه شده و حذف شوند زمانی که وارد سازمان شده و یا سازمان را ترک میکنند.

3 روش برای کاوش خودکار و مدیریت عناصر شبکه وجود دارد، کاوش شبکه، کاوش سطح پایین (low level) ، ثبت خودکار توسط عامل نرم افزاری که هر کدام از آنها در حوزه خودشان خدمت رسانی میکنند. 

 

مطالعه بیشتر در سایت zabbix