Housekeeper

zabbix

Housekeeper

Housekeeper 


 

Housekeeper  اشاره دارد به ویژگی ای از زبیکس که برای پاکسازی دیتابیس از داده های عملیات ها، رخدادها، تاریخچه و روندهای قدیمی تعریف شده توسط کاربر، به کار میرود.

 

در زبیکس


 

این ویژگی برای عملیات ها (action) و رخدادها (event) از بخش تنظیمات عمومی و برای تاریخچه و روند در هر آیتم تعریف میشود.

 

 

به اشتراک بگذارید... Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print