Item

zabbix

Item

Item


 

 آیتم


 

آیتم به یک بخش منحصر به فرد مانیتور شده از یک هاست اشاره میکند. مانند مدت زمان پاسخگویی یا میزان بار. آیتم میتواند به بخشی که از طریق عامل نرم افزاری بدست آمده است ، SNMP، یا معانی دیگر اطلاق شود. آیتم ها میتوانند به صورت اعداد اعشاری، عدد صحیح 64 بیتی، رشته ای از کاراکترها یا مقدار لاگ تنظیم شوند.