Open Source

Open Source

متن باز


 

نرم‌افزار متن‌باز (به انگلیسی: Open Source Software) به نرم‌افزارهایی می‌گویند که افراد می‌توانند در کد منبع آن‌ها تغییر ایجاد کرده و یا اشکالات (باگ) احتمالی آن‌ها را رفع کنند. این یک شیوه توسعه نرم‌افزار است که می‌تواند هم برای نرم‌افزارهای آزاد و هم برای نرم‌افزارهای با مالکیت انحصاری و تجاری به کار رود.

منبع: ویکی پدیا

 


 

برای مثال نرم افزار مانیتورینگ شبکه زبیکس یک نمونه از نرم افزار های متن باز میباشد. متن باز بودن این سیستم باعث شده است که نرم افزار علاوه بر امنیت کد (از نظر سرقت اطلاعات سازمان) از برنامه نویسی بسیار قدرتمندی بهره بگیرد و به همین دلیل با کمترین درصد خطا به بهترین سیستم مانیتورینگ تبدیل شود.