Passive

zabbix

Passive

 Passive


 

به حالتی که عامل زبیکس میتواند در آن حالت اجرا شود اشاره دارد. در این حالت عامل زبیکس منتظر درخواست از سمت سرور زبیکس میماند و به محض گرفتن درخواست جواب آن را ارسال میکند.

توجه داشته باشید که یک عامل زبیکس میتواند در هر دو حالت Active و Passive به طور همزمان فعال باشد و این آیتم ها هستند که هنگام ارسال درخواست به عامل زبیکس تنظیماتشان را اعلام میکنند تا Active و Passive بودن آن آیتم برای عامل مشخص شود.

 

به اشتراک بگذارید... Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print