برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت

برای رشد کردن برنامه ریزی کنید

به دست آوردن تجهیزات جدید میتواند هفته ها طول بکشد، مدیر آی تی سازمان باید یک برنامه ریزی دقیق برای استفاده از منابع در چند ماه آینده داشته باشد.

با داده های جمع آوری شده با نرم افزار مانیتورینگ zabbix ، شما میتوانید به راحتی اطلاعات موجود را تحلیل کنید، برای مثال،  میزان رشد استفاده از دیسک و اینکه  چه زمانی فضای موجود رو به اتمام است.

بنابراین شما میتوانید از وقوع حوادثی مانند استفاده بیش از حد از انرژی ، استفاده بیش از حد اینترنت و اتمام فضای دیسک با یک برنامه ریزی دقیق جلوگیری کنید.

 

بدون اتلاف منابع

بسیاری از منابع موجود در شرکتهای آی تی معمولا قدرتمند تر و بیشتر از نیاز واقعی شرکت است. برای مثال، استفاده از سویچی با پورت 1گیگابیتی برای اتصال به سروری با اینترفیس 100مگابیتی.

در سیستم مانیتورینگ zabbix شما میتوانید به آسانی میزان منابع به هدر رفته مانند CPU، Memory،Disk و پهنای باند شبکه را تشخیص دهید. این امکان نه تنها میتوان بر روی یک دستگاه به کار برد بلکه میتوان برای گروه خاصی از دیستگاهها نیز استفاده کرد.

با استفاده از این روش شما میتوانید برای استفاده صحیح تر از منابع موجود در سازمان برنامه ریزی مجددی داشته باشید.