مانیتورینگ توزیع شده

سیستم مانیتورینگ Zabbix این قابلیت را دارد که به صورت متوسط ۱۰۰۰۰۰ دستگاه را به صورت همزمان روی یک سرور مانیتور نماید. این عدد شاید برای بسیاری از سازمان ها کاملا مناسب باشد ولی برای برخی از سازمان ها نیاز به مانیتور شدن تعداد بیشتری از ۱۰۰۰۰۰ دستگاه می باشد.

برای حل این مشکل Zabbix اقدام به ارائه راه حلی تحت عنوان طراحی مجزا و لایه ای نموده است. در این طراحی به ازای مجموعه ای از Client ها یک سرور خاص (Proxy) در نظر گرفته می شود که اطلاعات را از Client ها دریافت کرده و پس از پردازش آن برای سرور مرکزی ارسال می نماید. در نتیجه با استفاده از این نوع طراحی می توان به هر میزان که نیاز باشد از سرورهای Proxy استفاده گردد و عملا نگرانی از بابت تعداد Client ها وجود نخواهد داشت.

در این نوع طراحی علاوه بر امکان کنترل تعداد زیادی از تجهیزات و سرویس هابه صورت همزمان، امکان دسته بندی مناطق مانیتورینگ و مدیریت هرچه بهتر آنها بر اساس هر Proxy نیز به سیستم مانیتورینگ اضافه می شود.

استفاده بهینه از پهنای باند ارتباطی بین مرکز و شعبات نیز در این حالت از طراحی جزء یکی از مهمترین مزایای این نوع از طراحی می باشد. چرا که در این حالت به جای اینکه هر کدام از تجهیزات جداگانه اطلاعات آماری خود را به سمت سرور مرکزی ارسال نمایند ، همه این اطلاعات در اختیار Proxy قرار گرفته و در نهایت از طریق یک Connection به سمت سرور مرکزی ارسال می گردد.

لذا این امر علاوه بر کاهش پهنای باند مصرفی و نیز کاهش تعداد Connection هایی که در هر زمان باید از طریق سرور مرکزی کنترل گردد، این امکان را برای مدیران شبکه سازمان ایجاد می نماید که بتوانند از طریق اعمال سیاست های امنیتی خاص، نسبت به ارتقاء سطح امنیت بستر ارتباطی بین مرکز و شعبات اقدامات لازم را صورت دهند. از جمله به کارگیری Firewall  ها که باید پورت های مجاز در آنها تعریف و به کار گرفته شود.