بدون نیاز به حالت تعمیر و نگهداری

در یک شبکه بسیار بزرگ با تعداد زیادی دستگاه، مطمئنا بروز نگه داشتن تمامی Agent ها کار آسانی نخواهد بود. از این رو تمامی ورژن های zabbix با تمامی ورژن های Agent ها سازگار هستند. این سازگاری تقریبا مربوط به اولین نسخهZABBIX Agent  یعنی ۱۰ سال پیش میشود.

بروز رسانی zabbix از یک نسخه  به نسخه دیکر کار بسیار آسانی است  و نیاز به هیچ تغییری در تنظیمات پشت صحنه دیتابیس وجود ندارد.

همه چیز در مورد تغییرات تنظیمات و راه اندازی مجدد سیستم بعد از  بروز رسانی سیستم را فرموش کنید! تقریبا تمام سیستم zabbix  از طریق یک اینترفیس ساده و تحت وب کنترل میشود. البته برای کارایی ببیشتر، API هم در نظر گرفته شده است.

تهیه پشتیبان از تمام تنظیمات سیستم با استفاده از ابزار استاندارد کار راحتی است. علاوه بر آن تمامی اطلاعات در دیتابیس ذخیره میشود.