مانیتورینگ محیط های مجازی سازی

مانیتورینگ محیط های مجازی سازی

مانیتورینگ سیستم های مجازی سازی اجازه مانیتور کردن مشخصات و آمار مربوط به آنها را به شما میدهد. زبیکس یکی از پیشرفته ترین نرم افزارهای مانیتورینگ محیط های مجازی سازی است که میتواند با سیستم “جستجوی عمیق” خود به صورت اتوماتیک تمامی سیستم های مجازی را تشخیص داده و برای هرکدام از آنها میزبانی برای مانیتور کردن ایجاد کند.

مانیتورینگ محیط های مجازی سازی از جمله امکاناتی است که سیستم مانیتورینگ زبیکس در اختیار ما قرار میدهد. ESXi یکی از معروف ترین سرورهای مجازی ساز است که امروزه در دیتاسنتر ها به وفور از آن استفاده می شود. با استفاده از قابلیت Low Level Discovery زبیکس میتوان سرورهای مجازی سازی موجود و همچنین Virtual machine های نصب شده روی آن را مانیتور کرد تا از وضعیت آنها از جمله منابع تخصیص یافته آگاهی حاصل کنیم.

در مورد Hypervisor می توان از شاخص هایی مانند Ballooned memory ، CPU cores ، CPU frequency ، CPU usage، Total memory، Cluster name، Used memory ، Number of guest VMs نام برد. با اندازه گیری این مقادیر در فواصل زمانی مشخص و تعیین حدآستانه میتوان وقوع bottleneck را پیش بینی و علت آن را شناسایی کنیم. خرابی های سخت افزاری، مشکل در شبکه و سرویس های دیگر از دغدغه های مدیران ناظر هستند. در صورت بروز چنین مشکلاتی مانیتورینگ زبیکس وقایع غیر معمول را شناسایی کرده و با سیستم اطلاع رسانی و هشدارهای زمانبندی شده، مسئولان مربوطه را به سرعت در جریان وقوع مشکل قرار می دهد.

جهت تحت کنترل قرار دادن خرابی ها و اختلال های احتمالی در منابع، و همچنین توزیع مناسب منابع و بحث مربوط به دسترسی پذیری ماشین های مجازی، از مفاهیمی همچون Cluster، vSphere High Availability، vSphere Fault Tolerance، vSphere Distributed Resource Scheduler، vSphere Storage DRS، vSphere vMotion استفاده می شود. کارکرد صحیح هر یک از این سرویس ها در کیفیت خدمات اثرگذار بوده و رضایتمندی کاربران را به دنبال خواهد داشت.

وضعیت هر یک از ماشین های مجازی بر روی سرورهای ESXi نیز دارای اهمیت می باشد.میزان استفاده ماشین ها از منابع، روشن یا خاموش بودن آن، وضعیت شبکه،  کلاستر میزبان و موارد دیگر را با استفاده از زبیکس میتوان مشاهده  کرد.

برخی از آیتم های مانیتور شده برای سیستم مجازی ساز ESXi

در زیر برخی از مواردی که با استفاده از مانیتورینگ زبیکس میتوان گزارش گیری کرد آمده است. لازم است به این نکته اشاره کرد که زبیکس قادر است با سرورهای موجود ارتباط برقرار کرده و اطلاعات جزئی تری را که مدیران برای مانیتورینگ محیط مجازی ساز نیاز دارند جمع آوری کند.

 

 Description

 Name

Average read latency of the datastore
Average write latency of the datastore
The amount of guest physical memory that is currently reclaimed through the balloon driver. Sum of all guest VMs.  Ballooned memory
The hardware BIOS identification. Bios UUID
Cluster name of the guest VM. Cluster name
Number of physical CPU cores on the host. Physical CPU cores are the processors contained by a CPU package.  CPU cores
The speed of the CPU cores. This is an average value if there are multiple speeds. The product of CPU frequency and number of cores is approximately equal to the sum of the MHz for all the individual cores on the host.  CPU frequency
The CPU model.  CPU model
Number of physical CPU threads on the host.  CPU threads
Aggregated CPU usage across all cores on the host in Hz. This is only available if the host is connected. CPU usage
The complete product name, including the version information. Full name
The system model identification. Model
 Number of bytes received
 Number of bytes transmitted
Number of guest virtual machines. Number of guest VMs
The overall alarm status of the host: gray - unknown, ok, red - it has a problem, yellow - it might have a problem.  Overall status
The physical memory size. Total memory
System uptime. Uptime
Physical memory usage on the host. Used memory
The hardware vendor identification. Vendor
Dot-separated version string. Version

برخی از آیتم های مانیتور شده برای ماشین های مجازی ESXi

 

  Description

  Name

 Average number of kilobytes read from the disk
 Average number of kilobytes written to the disk
Average number of reads from the disk
Average number of writes to the disk
The amount of guest physical memory that is currently reclaimed through the balloon driver Ballooned memory
Cluster name of the guest VM Cluster name
Total storage space, in bytes, committed to this virtual machine across all datastores Committed storage space
The amount of memory currently in the compression cache for this VM Compressed memory
Current upper-bound on CPU usage. The upper-bound is based on the host the virtual machine is current running on, as well as limits configured on the virtual machine itself or any parent resource pool. Valid while the virtual machine is running CPU usage
The amount of guest physical memory that is being used by the VM Guest memory usage
The amount of host physical memory allocated to the VM, accounting for saving from memory sharing with other VMs Host memory usage
Hypervisor name of the guest VM Hypervisor name
Total size of configured memory Memory size
Number of bytes received on interface
Number of bytes transmitted on interface
Number of packets received on interface
Number of packets transmitted on interface
Number of virtual CPUs assigned to the guest Number of virtual CPUs
The current power state of the virtual machine Power state
Amount of memory backed by host memory and not being shared Private memory
The amount of guest physical memory shared through transparent page sharing Shared memory
The amount of guest physical memory swapped out to the VM's swap device by ESX Swapped memory
Additional storage space, in bytes, potentially used by this virtual machine on all datastores Uncommitted storage space
Total storage space, in bytes, occupied by the virtual machine across all datastores, that is not shared with any other virtual machine Unshared storage space
System uptime Uptime
   
  • 1
  • 2
  • 3

در چند سال اخیر تکنولوژی های مجاز سازی پیشرفت های زیادی داشته است. مجازی سازی به عنوان مسئله ای کلیدی در فناوری اطلاعات، سازمانها را برای استفاده از این سرویس در زیرساختهای خود ترغیب کرده است. مجازی سازی این امکان را می دهد تا بتوان از سخت افزار مانند CPU و حافظه استفاده کامل تری شود. همچنین به دلیل هزینه سخت افزارها و مصرف برق به جای استفاده از سرورهای فیزیکی به صورت جداگانه از سرورهای مجازی سازی شده استفاده شود که خود باعث کنترل و مدیریت بهتر منابع و کاهش هزینه ها خواهد شد.

شرکت مایکروسافت به عنوان یک غول نرم افزاری در دنیا طی چند سال گذشته در صنعت مجازی سازی اقدامات قابل توجهی انجام داده است. در سرور 2008 نسخه R2 سرویس Hyper-v ارائه شده تا سازمانها با استفاده از این سرویس بتوانند از قابلیت های این محیط مجازی ساز استفاده کنند.

همانطور که اشاره شد یکی از اهداف اجرای مجازی سازی، استفاده بهتر از سخت افزار و کاهش هزینه ها است. بنابراین برای دستیابی به اهداف مجازی سازی نیاز است که عملکرد آنرا مانیتور و تحت نظر قرار داد. سیستم مانیتورینگ زبیکس قادر است اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کرده و با ارائه گراف و آمار کاربردی ما را از وضعیت سیستم آگاه کند و در صورت وقوع رخداد یا کمبود منابع به مسئولان هشدار های لازم را صادر کند. سیستم مانیتورینگ زبیکس با قابلیت Discovery خود میتواند ماشین های مجازی را روی هر Hypervisor شناسایی کند و آمار شاخص های کنترلی را نمایش دهد.

 برخی از آیتم های مانیتور شده برای سیستم مجازی ساز Hyper-v

 

Name

VM MemoryAssigned
VM State
VM Uptime
HyperV Health Critical
HyperV Logical Guest RunTime%
HyperV Logical Hypervisor RunTime%
HyperV Logical Total RunTime%
HyperV Root Virtual Guest RunTime%
HyperV Root Virtual Hypervisor RunTime%
HyperV Root Virtual Total RunTime%
HyperV Service State
HyperV Virtual Guest RunTime%
HyperV Virtual Hypervisor RunTime%
HyperV Virtual Switch Bytes Received 
HyperV Virtual Switch Bytes Sent 
HyperV Virtual Switch Bytes Total 
HyperV Virtual Switch Packets Received 
HyperV Virtual Switch Packets Sent 
HyperV Virtual Switch Packets Total 
HyperV Virtual Total RunTime%