درخواست نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ

جهت ارائه اطلاعات مفید و کامل در زمینه سیستم مانیتورینگ Zabbix خواهشمند است نسبت به تکمیل موارد خواسته شده در ذیل اقدام فرمایید. در صورتیکه به موضوعات مورد نیاز شما جهت کنترل و مانیتورینگ در فرم زیر اشاره نشده است، می توانید در بخش توضیحات پایانی، درخواست خود را وارد نموده و ما را در جهت ارائه یک طرح مانیتورینگ بهینه یاری فرمایید.

  اطلاعات عمومی  خواهشند است تمام مشخصات فنی مورد نظر به همراه جزییات آنها را دراین قسمت وارد نمایید.

  مشخصات فنی  نرم افزارها
  وبسایت ها  تعیین نوع مانیتورینگ وب سایت ها

  موارد خاص
  مانیتورینگ فایلها


  سیستم های اعلام هشدار

  شرایط محیطی  نوع سنسورهای بکار رفته

  توضیحات پایانی

  از آنجایی که سیستم مانیتورینگ Zabbix شامل جزییات بسیاری بوده و به عنوان یک سیستم جامع مانیتورینگ قابلیت های بسیاری دارد و در این فرم فقط به ویژگی های کلی آن اشاره شده است، ممکن است مواردی باشد که مورد نیاز سازمان ها و یا شرکت ها بوده و در این فرم به آنها اشاره نشده است . در اینصورت لطفا توضیحات کامل در رابطه با موضوعات مورد نیاز را در این بخش وارد فرمایید. بدیهی است ذکر جزییات در رابطه با این موارد باعث افزایش دقت و کیفیت طرح مانیتورینگ خواهد شد.