افتخاری دیگر برای زبیکس از نگاه IT Central Station

در بررسی نرم‌افزارهای مانیتورینگ معتبر دنیا از طرف سایت IT Central Station، زبیکس در حوزه ابزارها و راه‌حل‌های مانیتورینگ زیرساخت فناوری اطلاعات برای چندمین سال متوالی به عنوان یکی از برترین نرم‌افزارهای این حوزه انتخاب شده است.

برای  کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه نمایید:https://www.itcentralstation.com/categories/it-infrastructure-monitoring

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه نمایید:
https://www.itcentralstation.com/categories/it-infrastructure-monitoring