افتخاری دیگر برای زبیکس از نگاه IT Central Station

افتخاری دیگر برای زبیکس از نگاه IT Central Station

در بررسی نرم‌افزارهای مانیتورینگ معتبر دنیا از طرف سایت IT Central Station، زبیکس از نگاه IT Central Station در حوزه ابزارها و راه‌حل‌های مانیتورینگ زیرساخت فناوری اطلاعات برای چندمین سال متوالی به عنوان یکی از برترین نرم‌افزارهای این حوزه انتخاب شده است.

برای  کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه نمایید:https://www.itcentralstation.com/categories/it-infrastructure-monitoring