نقشه راه زبیکس منتشر شد

نقشه راه زبیکس منتشر شد

پس از انتشار موفق زبیکس 4.2، نقشه راه زبیکس منتشر شد. زبیکس طی خبری از مشخص شدن مسیر توسعه این سیستم مانیتورینگ جامع خبر داد. در توسعه آتی این سیستم مواردی از قبیل انعطاف‌پذیری بیشتر، بهبود چشمگیر در تمپلیت‌ها و گسترش ویژگی‌های نقشه‌ها و گراف‌ها مورد توجه قرار گرفته است. برای بررسی کامل می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید:

https://www.zabbix.com/roadmap#v5_0

منبع: شرکت سدید آفرین