مایکروسافت Patch امنیتی Windows و IE را همین ماه منتشر می کند

مایکروسافت اعلام کرده است که در همین ماه Patch امنیتی Windows مربوط به آسیب پذیری های امنیتی 3 محصول خود را منتشر خواهد کرد. این patch در مجموع 6 حفره امنیتی را اصلاح میکند که در بین این حفره های امنیتی 2 مورد به عنوان موارد بحرانی و یک مورد به عنوان متوسط و بقیه موارد به عنوان مهم علامت گذاری شده اند.

اعمال این patch برای تمام افراد دارای اهمیت است. چرا که دقیقا آسیب پذیری سه محصول برتر مایکروسافت را در نظر گرفته که از جمله آن میتوان به  Windows و Microsoft Server Software و Internet Explorer اشاره کرد. همچنین این patch منتشر شده 2 حفره بحرانی Windows و IE را نیز برطرف میکند.

همچنین مایکروسافت یک بروزرسانی برای “Microsoft Service Bus for Windows Server” تهیه کرده است که به منظور برطرف کردن  نقص مربوط (DoS) در Windows Server Software  در نظر گرفته شده است.