ارائه نرم افزار مدیریت کانتینر VMware

آرم لوگو vmware

مدیران VMware در کنفرانس سالانه خود یک طراحی جدید از تکنولوژی مجازی سازی ارائه دادند که روی مراکز داده اجرا می شود.

VMware نشان داد که چگونه با این قابلیت جدید می توان  یک VM در حال اجرا را از یک مرکز داده در کالیفرنیا به مرکز داده دیگری در ویرجینیا منتقل کرد.همچنین نشان دادند که این شرکت چگونه بر روی تکنولوژی کانتینرها فعالیت میکند – تکنولوژی مجازی سازی که با سرعت زیادی توسط Docker محبوب شد.

یکی از قابلیت های پیشرفته ای که در تکنولوژی های این شرکت سال ها در دسترس بوده است، انتقال VMهای در حال اجرا است.  تکنولوژی vMotion راه حلی برای انتقال VM از بخشی از  یک مرکز داده به بخش دیگری در همان مرکز داده است، در حالی که نرم افزارهای روی VM در حال اجرا هستند.

ولی حالا این انتقال در مراکز داده های مختلف انجام می شود چیزی که پیش از این در VM ها امکان پذیر نبود.

معاون اجرایی بخش مدیریت و زیرساخت ابر VMware  گفت:

این تکنولوژی همانند vMotion است که همه با آن آشنا بودند، اما ما الان قادر هستیم سرعت را بهبود دهیم ، فشرده سازی کنیم و یک VM در حال اجرا در یک محل و دامنه را به محل دیگر و دامنه دیگر منتقل کنیم.

به طور سنتی، حرکت یک VM در حال اجرا از مرکز داده ای در یک شبکه به شبکه دیگر امری غیر ممکن بود با توجه به اینکه هر یک از این شبکه ها تحت یک زیر شبکه متفاوت بودند. به منظور تسهیل تکنولوژی، VMware از نرم افزار شبیه سازی شبکه – NSX – خود استفاده میکرد که به VMware این امکان را میداد، آدرس شبکه خود را حفظ کند، حتی زمانی که به صورت فیزیکی به شبکه دیگر منتقل میشود.

این قابلیت یک سازمان را قادر می سازد تا از توانایی های یک شبکه ابر عمومی در شبکه ابر داخلی خود راحت تر استفاده کند که می تواند در بازیابی و توسعه نرم افزار و کنترل فعالیت های نرم افزار مفید واقع شود.

برای خواندن گزارش های روز حوزه فناوری دنیا می‌توانید به صفحه اخبار سدیدآفرین مراجعه نمایید