مرکز عملیات شبکه

مرکز عملیات امنیت ( SOC )، مکانی جهت پایش و کنترل ۲۴ ساعته امنیت ورود و خروج اطلاعات در شبکه و بعنوان بخش مرکزی جهت دریافت گزارشات امنیتی، تحلیل وقایع، اتخاذ تدابیر و اعمال سیاست های امنیتی بر روی بخش های مختلف شبکه می باشد. تمامی تجهیزات انتقال ( Transport ) که در لایه های متفاوت کار می کنند، وقایع رخ داده شده را برای مرکز عملیات امنیت ارسال نموده و این بخش بعد از جمع آوری اطلاعات ، آنها را دسته بندی، نرمال‌سازی و مرتبط کرده و تمامی حوادث امنیتی را کشف و بر اساس میزان تأثیر آن‌ها بر دارایی‌ها اولویت بندی کرده و عکس العمل های مورد نیاز را انجام می دهد ..

مرکز عملیات امنیت شبکه بایستی خروجی های زیر را در قالب گزارش ارایه دهد:

 

شرکت سدیدآفرین با تکیه به دانش بالای نیروهای بومی خود آماده ارایه خدمات زیر می‌باشد: