مرکز عملیات شبکه

مرکز عملیات امنیت ( SOC )، مکانی جهت پایش و کنترل ۲۴ ساعته امنیت ورود و خروج اطلاعات در شبکه و بعنوان بخش مرکزی جهت دریافت گزارشات امنیتی، تحلیل وقایع، اتخاذ تدابیر و اعمال سیاست های امنیتی بر روی بخش های مختلف شبکه می باشد. تمامی تجهیزات انتقال ( Transport ) که در لایه های متفاوت کار می کنند، وقایع رخ داده شده را برای مرکز عملیات امنیت ارسال نموده و این بخش بعد از جمع آوری اطلاعات ، آنها را دسته بندی، نرمال‌سازی و مرتبط کرده و تمامی حوادث امنیتی را کشف و بر اساس میزان تأثیر آن‌ها بر دارایی‌ها اولویت بندی کرده و عکس العمل های مورد نیاز را انجام می دهد ..

مرکز عملیات امنیت شبکه بایستی خروجی های زیر را در قالب گزارش ارایه دهد:

 •  پایش امنیت به منظور مدیریت ریسک
 •  تحلیل ریسک های امنیتی
 •  دسترسی امن بر اساس نقش و وظیفه
 •  پایش بلادرنگ و وضعیت Ticket ها و حوادث
 •  گزارشات مرتبط با سیاست های امنیتی
 •  ارزیابی بلادرنگ حوادث در کنار گزارش های هفتگی و ماهانه
 •  روند اتفاقات و حوادث امنیتی
 •  اقدام های صورت گرفته برای توقف و پیشگیری از حوادث امنیتی

 

شرکت سدیدآفرین با تکیه به دانش بالای نیروهای بومی خود آماده ارایه خدمات زیر می‌باشد:

 •  طراحی و پیاده‌سازی ساختار و ساختار سازمانی مرکز عملیات امنیت
 •  آموزش و اطلاع رسانی دقیق و فنی به تیم مرکز عملیات امنیت
 •  بازرسی و پایش کارآیی مرکز عملیات امنیت
 •  پشتیبانی از مرکز عملیات امنیت