همکاری سدیدآفرین و باکس

همکاری باکس و سدیدآفرین

همراستا با سایر فعالیت‌های شرکت سدیدآفرین در راستای توسعه دانش در زمینه سیستم مانیتورینگ زبیکس در ایران، همکاری مشترکی میان این شرکت و مجموعه باکس ایجاد گردیده است.
در این راستا سدیدآفرین، به عنوان نماینده رسمی این سیستم در سطح خاورمیانه، در نظر دارد تا برخی از دوره‌ها و سمینارهای خود را با همکاری مجموعه باکس برگزار نماید. این رویدادها که در سطوح گوناگون و با موضوعات مختلف صورت خواهد پذیرفت، تلاش خواهد نمود تا فضای دانشی و فنی در حوزه زبیکس را بیش از پیش ارتقا دهد. به زودی اطلاعیه‌های مرتبط با این رویدادها اطلاع‌رسانی خواهد گردید.