نسخه 2.2.4 نرم افزار مانیتورینگ ZABBIX منتشر شد

نسخه 2.2.4 نرم افزار مانیتورینگ ZABBIX منتشر شد

ZABBIX یک نرم افزار متن باز برای مانیتورینگ تجهیزات سازمان است که امکان مانیتور کردن تمام تجهیزات موجود در شبکه  را ممکن مینماید. به تازگی نسخه 2.2.4 نرم افزار مانیتورینگ ZABBIX در دسترس همگان قرار گرفت.

شرکت ZABBIX SIA توسعه دهنده  نرم افزار مانیتورینگ zabbix، در تاریخ 2 تیر 1393 نسخه ZABBIX 2.2.4 را با رفع باگ های نسخه های قبلی و افزایش usability و بهبود کارایی منتشر نمود.

تست قبل از انتشار

شرکت ZABBIX قبل از انتشار این نسخه تست های متفاوتی بر روی  zabbix server و zabbix agent انجام داده است تا از کارایی آن اطمینان حاصل کند:

zabbix server بر روی پلتفرم های زیر تست شده است:

 • Ubuntu Linux, AMD64, kernel 2.6.11, MySQL 5.x
 • Ubuntu Linux, Intel, kernel 2.6.15, MySQL 5.0.22, PostgreSQL 8.3
 • RedHat EL 5.3, Intel, kernel 2.6.18, Oracle 11gR2
 • Slackware Linux, x86, kernel 2.6.29.6, MySQL 5.1.x

 zabbix agent نیز بر روی پلتفرم های زیر کامپایل و تست شده است:

 • AIX 5.2
 • FreeBSD 4.x, 5.x, 6.x
 • HP-UX 10.x, 11.x
 • Linux 2.4.x, 2.6.x
 • Linux CentOS
 • NetBSD 2.0
 • OS/X 10.2
 • Solaris 8, 9, 10
 • Tru64 5.1B
 • Windows 2000, Server 2003, XP, Vista, Server 2008, 7, 8, Server 2012

پشتیبانی تجاری

شرکت سدید آفرین خدمات گسترده ای در زمینه نرم افزار مانیتورینگ شبکه zabbix ارائه میدهد.  جهت نصب و راه اندازی و ارتقا سیستم مانیتورینگ شبکه zabbix می توانید با ما تماس بگیرید.