شناسایی گلوگاه در شبکه ( Bottleneck )

یکی از مهمترین دغدغه های مدیران شبکه در سازمان های مختلف پیدا کردن گلوگاه های شبکه در زمان کاهش پهنای باند می باشد. اینکه کدام کاربر است که بیشترین پهنای باند را به خود اختصاص داده و از چه طریق پهنای باند شبکه را اشغال نموده است، گزارشی است که می تواند مدیر شبکه را در جهت دستیابی به علل کندی سرعت در شبکه، یاری رساند.

علاوه بر این، سامانه SACO Analyzer این قابلیت را دارد که ترافیک بین دو شبکه خاص و یا حتی دو کاربر خاص را بررسی نموده و دلایل کاهش سرعت شبکه ارتباطی بین کاربران و یا شبکه های انتخابی را تعیین نماید. لیست زیر انواع گزارشاتی است که در این بخش قابل مشاهده می باشند :

 • تعیین گلوگاه های موجود بین دو شبکه خاص:
  • لیست کاربرانی که بیشترین میزان مصرف پهنای باند بین دو شبکه را داشته اند به همراه میزان مصرف هر کدام از آنها به تفکیک دانلود و آپلود و در یک بازه زمانی خاص.
  • نمایش بیشترین پورت های مصرفی بین دو شبکه خاص به همراه میزان استفاده از آنها در یک بازه زمانی خاص.
  • نمایش بیشترین پروتکل های مصرفی بین دو شبکه خاص به همراه میزان استفاده از آنها در یک بازه زمانی خاص.
  • نمایش بیشترین برنامه های کاربردی مصرفی بین دو شبکه خاص به همراه میزان استفاده از آنها در یک بازه زمانی خاص.
 • تعیین گلوگاه های موجود بین دو IP خاص:
  • نمایش بیشترین پورت های مصرفی بین دو IP خاص به همراه میزان استفاده از آنها در یک بازه زمانی خاص.
  • نمایش بیشترین پروتکل های مصرفی بین دو IP خاص به همراه میزان استفاده از آنها در یک بازه زمانی خاص.

نمایش بیشترین برنامه های کاربردی مصرفی بین دو IP خاص به همراه میزان استفاده از آنها در یک بازه زمانی خاص.

نکته: علاوه بر موارد ذکر شده در این بخش، امکان مشاهده گلوگاه های موجود بین دو شبکه و یا دو IP خاص، با توجه به ترافیک بین آنها بصورت زنده، این قابلیت را به مدیران شبکه می دهد که بتوانند در هر لحظه با بررسی و تحلیل ترافیک عبوری بین دو شبکه و یا دو IP خاص، گلوگاه های موجود را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام نمایند.