گزارشات

 • نمایش زنده:
  • نمایش پهنای باند مصرفی براساس هر یک از موارد زیر و یا ترکیب های مختلف از هر کدام از آنها به صورت زنده :
   • Exporter
   • IP
   • Port
   • Protocol
   • Application
   • Interface

با استفاده از این نوع گزارش گیری می توان در هر لحظه رفتار ترافیک شبکه را  بر اساس یک یا گروهی از موارد ذکر شده بررسی نمود. لازم به ذکر است که تمام گراف ها و جداول موجود در SACO Analyzer قابلیت Print و یا Export به انواع مختلف فایل ها را دارا می باشند.

 • گزارشات بیشترین مصرف کنندگان:
  • میزان دریافت داده توسط کاربران نهایی: لیست کاربرانی که بیشترین میزان دریافت داده را در شبکه داشته اند.
  • میزان ارسال داده توسط کاربران نهایی: لیست کاربرانی که بیشترین میزان ارسال داده را در شبکه داشته اند.
  • میزان مصرف کاربران نهایی: لیست کاربرانی که بیشترین میزان مصرف را بر اساس جمع ارسال ها و دریافت ها داشته اند.
  • میزان مصرف جفت کاربر (top-talkers): لیست جفت کاربرانی که بیشترین ارتباط (مصرف بر اساس ارسال و دریافت) را داشته اند.
  • میزان مصرف برنامه های کاربردی: لیست پر مصرف ترین برنامه های موجود در شبکه بر اساس تکنولوژی NBAR
  • میزان مصرف پروتکل ها: لیست پر مصرفترین پروتکل ها در شبکه
  • میزان مصرف پورت ها: لیست پر مصرفترین پورت ها در شبکه

reports

(گزارش بیشترین مصرف کنندگان)

 

نکته: تمام گزارش هایی که در این سامانه ارائه شده است از قانون کل به جزء پیروی می کند. بدین معنا که پس نمایش کلیات به راحتی با کلیک کردن بر روی هر کدام از موارد می توان به اطلاعات بیشتری در رابطه با آن مورد دسترسی پیدا نمود. به عنوان مثال پس مشاهده لیست کاربرانی که بیشترین میزان ارسال داده را داشته اند با انتخاب هر کدام از کاربران می توان به اطلاعات جزیی تری در رابطه با رفتار آن کاربر در شبکه دسترسی پیدا نمود.

 • گزارش گیری بر اساس روترها و اینترفیس های آنها

در این نوع گزارش گیری، کاربر می تواند اطلاعات مربوط به ترافیک تک تک روتر ها را به صورت مجزا مشاهده نماید. علاوه بر این SACO Analyzer پس از اضافه شدن هر روتر، تمام اینترفیس های مربوط به آن روتر را به صورت خودکار شناسایی کرده و ترافیک عبوری از هر کدام از اینترفیس های شناسایی شده را به صورت مجزا نمایش می دهد. لازم به ذکر است که گزارشات نمایش داده شده هم بر اساس ترافیک حجمی و هم بر اساس پهنای باند مصرفی ارائه شده است.

report2

(گزارش بر اساس روترها و اینترفیس ها)