گزارشات

با استفاده از این نوع گزارش گیری می توان در هر لحظه رفتار ترافیک شبکه را  بر اساس یک یا گروهی از موارد ذکر شده بررسی نمود. لازم به ذکر است که تمام گراف ها و جداول موجود در SACO Analyzer قابلیت Print و یا Export به انواع مختلف فایل ها را دارا می باشند.

reports

(گزارش بیشترین مصرف کنندگان)

 

نکته: تمام گزارش هایی که در این سامانه ارائه شده است از قانون کل به جزء پیروی می کند. بدین معنا که پس نمایش کلیات به راحتی با کلیک کردن بر روی هر کدام از موارد می توان به اطلاعات بیشتری در رابطه با آن مورد دسترسی پیدا نمود. به عنوان مثال پس مشاهده لیست کاربرانی که بیشترین میزان ارسال داده را داشته اند با انتخاب هر کدام از کاربران می توان به اطلاعات جزیی تری در رابطه با رفتار آن کاربر در شبکه دسترسی پیدا نمود.

در این نوع گزارش گیری، کاربر می تواند اطلاعات مربوط به ترافیک تک تک روتر ها را به صورت مجزا مشاهده نماید. علاوه بر این SACO Analyzer پس از اضافه شدن هر روتر، تمام اینترفیس های مربوط به آن روتر را به صورت خودکار شناسایی کرده و ترافیک عبوری از هر کدام از اینترفیس های شناسایی شده را به صورت مجزا نمایش می دهد. لازم به ذکر است که گزارشات نمایش داده شده هم بر اساس ترافیک حجمی و هم بر اساس پهنای باند مصرفی ارائه شده است.

report2

(گزارش بر اساس روترها و اینترفیس ها)