محیط کاربری

یکی از مهمترین بخش های یک نرم افزار، محیط کاربری آن نرم افزار می باشد. به همین علت امروزه استانداردهای بسیاری جهت طراحی و پیاده سازی یک محیط کاربری با کیفیت، در دنیا وجود دارد.

محیط کاربری سیستم SACO Analyzer با توجه به استانداردهای روز دنیا طراحی شده و در آن سعی شده است که کاربران مختلف بتوانند به راحتی تنظیمات مورد نظر خود را انجام دهند و یا گزارشات مورد نظر خود را ایجاد نمایند. این در حالیست که زیبایی محیط کاربری سیستم SACO Analyzer با استفاده از Effect های متفاوت باعث شده است که خستگی ناشی از کار با یک سیستم کنترلی تا حد زیادی کاهش یابد.

dashboard

(داشبورد)

ارائه نمودارها و جداول کاربردی و نیز تمرکز بر استاندارد کل به جز در نمایش اطلاعات منجر به کاهش انباشت اطلاعات در یک صفحه شده است، این در حالیست که کاربران می توانند تمام اطلاعات مورد نیاز خود را در صفحات مختلف این سیستم و به راحتی به دست آورند.

dashboard2png

(داشبورد)

به صورت کلی شاید بتوان محیط کاربری سامانه SACO Analyzer را با ویژگی های زیر معرفی نمود: