ارزیابی امنیتی

با افزایش روز افزون استفاده از کامپیوتر و اینترنت در زندگی انسان نیاز به امنیت اطلاعات به امری بدیهی و بسیار مهم برای شرکتها و سازمانها بدل شده است .به منظور افزایش امنیت شبکه نیاز است تا پیش از هکرها نقاط ضعیف و آسیب‌پذیر شبکه را شناسایی و نسبت به رفع این نقایص اقدام گردد.شرکت سدیدآفرین از طریق ارزیابی امنیتی و تست نفوذ‌پذیری این امکان را برای سازمانها فراهم می‌آورد که ضمن حفظ اطلاعات محرمانه، از نقاط آسیب‌پذیر شبکه خود اطلاع یافته و نسبت به رفع آن اقدام کنند .

شرکت سدیدآفرین از طریق بکارگیری بروز ترین ابزارها و تکنیک‌ها و با استفاده از متخصصین امنیتی خود ارزیابی های زیر را به منظور شناسایی نقاط آسیب‌پذیر شبکه‌، سرورها و برنامه‌های کاربردی انجام می‌دهید:

 

تست نفوذ پذیری:

روشی است جهت ارزیابی امنیت شبکه ب iکمک شبیه‌ سازی حملاتی که توسط هکرها انجام میگیرد .که به یکی از دو روش زیر انجام می‌شود:

 

انجام تست نفوذ شامل مراحل زیر می‌باشد: