سمینار‌‌ها و وبینار‌ها

شرکت سدیدآفرین به عنوان تنها نماینده رسمی شرکت زبیکس در ایران، در راستای اهداف بنیادین خود در جهت توانمندسازی افراد در استفاده از تکنولوژی روز دنیا و همچینین بالابردن سطح آگاهی سازمان‌ها ، سمینار‌‌ها و وبینار‌ها‌ی علمی و تخصصی متعددی را برگزار می‌نماید. این رویدادها به منظور آشنا ساختن افراد با حوزه فناوری اطلاعات و دوره‌های تخصصی مربوطه ، مطرح نمودن مباحث روز دنیا در در این زمینه و بررسی ویژگی‌‌های مختلف نرم‌فزارها و سیستم‌های مورد استفاده برگزار می‌گردند. این سمینار‌‌ها و وبینار‌ها به دو شکل توجیهی ویژه عموم و تخصصی ویژه کارشناسان اجرا می‌گردند.

وبینار های عمومی