سمینارها

شرکت سدید آفرین در راستای اهداف بنیادین خود در توانمند ساختن افراد در استفاده از تکنولوژی روز دنیا و همچینین بالابردن سطح آگاهی سازمان ها ، سمینارهای علمی و تخصصی IT در حوزه امنیت اطلاعات برگزار می نماید که به منظور آشنا ساختن افراد با دنیای IT و دوره های آکادمیک مربوطه ، مطرح نمودن مباحث روز دنیا در زمینه امنیت اطلاعات ، بررسی مشکلات امنیتی شبکه ها و ارائه راهکارهای عملی ایمن سازی شبکه های کامپیوتری برگزار می گردند . این سمینارها به دو شکل سمینارهای توجیهی ویژه عموم و سمینارهای تخصصی ویژه کارشناسان اجرا می گردند.