مانیتورینگ پایگاه داده Oracle

یکی از زیرساختهای مهم و اساسی در حوزه خدمات IT در ارگان ها و سازمان ها، بانکهای اطلاعاتی هستند. اوراکل قدرتمندترین پایگاه داده جهان در اکثر سازمانها و شرکت های بزرگ این وظیفه را بر عهده دارد. از این رو مانیتورینگ آن جهت بررسی عملکرد صحیح و مناسب، لازم و ضروری است. سیستم قدرتمند مانیتورینگ زبیکس به خوبی میتواند عملکرد این بانک اطلاعاتی را که مانند یک ستون برای خدمات فناوری اطلاعات یک سازمان است، مورد بررسی قرار داده و رفتار اجرایی آن را برای مدیران به درستی نمایش دهد تا در صورت پدید آمدن کوچکترین خلل، سریعا عکس العملی مناسب، جهت بهبود وضعیت نشان دهد.همچنین مسئولان بخش IT ، می توانند با بازبینی شاخص های مربوط به اجرا و پاسخ دهی بانک اطلاعاتی، performance سیستم را رصد کرده و در صورت نیاز با ارتقا منابع، عملکرد آنرا بهبود بخشند.

 

با افزایش قدرت سرورها و گسترده شدن خدمات IT، بانک های اطلاعاتی از جمله اوراکل نیز از تکنیک های پیشرفته تری برای افزایش کارایی بانک اطلاعاتی استفاده می کنند. نحوه کش کردن اطلاعات و استفاده مناسب از بافر، سرویس دهی به تعداد زیاد کاربران، کنترل صحت اطلاعات، نگهداری از حجم انبوه اطلاعات، زمان پاسخ گویی مناسب، Load Balancing ، دسترسی پذیری بالا و … از مزایای این بانک اطلاعاتی است که می توان نام برد.

 

با مانیتور کردن بانک اطلاعاتی اوراکل توسط سیستم مانیتورینگ زبیکس، میتوان وضعیت آنرا در گرافهای متنوع مشاهده کرد، دیدن شاخص های کنترلی به صورت لحظه به لحظه و یا به صورت تاریخچه جهت کنترل روند عملیاتی پایگاه داده از امکاناتی است که مانیتورینگ در اختیار ما قرار می دهد. از دیگر خصوصیات مانیتورینگ زبیکس می توان به تعیین شرایط و حد آستانه ها، سیستم اعلام هشدار و اطلاع رسانی هنگام وقوع اختلال اشاره کرد. بنابراین زبیکس دید روشنی از عملکرد بانک اطلاعاتی اوراکل در اختیار ما قرار می دهد که با بررسی مقادیر گرفته شده میتوان عملکرد پایگاه داده را ارزیابی کرده و در صورت مشاهده bottleneck نسبت به رفع آن اقدام کنیم.

 

 

برخی از  آیتم های مانیتور شده برای Oracle

 

Description Name
Bytes sent via SQL*Net to client  bytes sent 
User Commits  commits 
db file parallel write db parallel write 
db file scattered read  db scattered read 
db file sequential read waits  db sequential read 
db file single write  db single write 
Deadlocks  deadlocks 
direct path read  direct path read 
direct path write  direct path write 
Disk sorts ratio  disk sort
enqueue waits enqueue waits
free buffer waits  free buffer waits
Hard parse ratio hard-parse-rati 
(Index fast full scans (full  index scan 
[Last applied archive log (at standby).Next items requires [timed_statistics = true  last applied log 
Last archived log sequence  last archived log 
latch free  latch free 
Logons current  logon current 
log file switch completion  log completion 
log file sync  log file sync 
log file parallel write  log parallel write 
SQL*Net roundtrips to/from client  net round trips 
Read Cache hit ratio read cache hitratio 
Redo Writes redo writes 
Table scan rows gotten scans rows 
Size of all datafiles  size datafiles 
(Size of user data (without temp size user data 
(Table scans (long tables  table scans 
(Instance Uptime (seconds (uptime (sec 
Count of users connected to Oracle users count 
User Rollbacks  user rollbacks 
(Oracle version (Banner  version