مانیتورینگ سیستم مجازی ساز Hyper-v

در چند سال اخیر تکنولوژی های مجاز سازی پیشرفت های زیادی داشته است. مجازی سازی به عنوان مسئله ای کلیدی در فناوری اطلاعات، سازمانها را برای استفاده از این سرویس در زیرساختهای خود ترغیب کرده است. مجازی سازی این امکان را می دهد تا بتوان از سخت افزار مانند CPU و حافظه استفاده کامل تری شود. همچنین به دلیل هزینه سخت افزارها و مصرف برق به جای استفاده از سرورهای فیزیکی به صورت جداگانه از سرورهای مجازی سازی شده استفاده شود که خود باعث کنترل و مدیریت بهتر منابع و کاهش هزینه ها خواهد شد.

 

شرکت مایکروسافت به عنوان یک غول نرم افزاری در دنیا طی چند سال گذشته در صنعت مجازی سازی اقدامات قابل توجهی انجام داده است. در سرور 2008 نسخه R2 سرویس Hyper-v ارائه شده تا سازمانها با استفاده از این سرویس بتوانند از قابلیت های این محیط مجازی ساز استفاده کنند.

 

همانطور که اشاره شد یکی از اهداف اجرای مجازی سازی، استفاده بهتر از سخت افزار و کاهش هزینه ها است. بنابراین برای دستیابی به اهداف مجازی سازی نیاز است که عملکرد آنرا مانیتور و تحت نظر قرار داد. سیستم مانیتورینگ زبیکس قادر است اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کرده و با ارائه گراف و آمار کاربردی ما را از وضعیت سیستم آگاه کند و در صورت وقوع رخداد یا کمبود منابع به مسئولان هشدار های لازم را صادر کند. سیستم مانیتورینگ زبیکس با قابلیت Discovery خود میتواند ماشین های مجازی را روی هر Hypervisor شناسایی کند و آمار شاخص های کنترلی را نمایش دهد.

 

 برخی از آیتم های مانیتور شده برای سیستم مجازی ساز Hyper-v

 

Name
VM MemoryAssigned
VM State
VM Uptime
HyperV Health Critical
HyperV Logical Guest RunTime%
HyperV Logical Hypervisor RunTime%
HyperV Logical Total RunTime%
HyperV Root Virtual Guest RunTime%
HyperV Root Virtual Hypervisor RunTime%
HyperV Root Virtual Total RunTime%
HyperV Service State
HyperV Virtual Guest RunTime%
HyperV Virtual Hypervisor RunTime%
HyperV Virtual Switch Bytes Received 
HyperV Virtual Switch Bytes Sent 
HyperV Virtual Switch Bytes Total 
HyperV Virtual Switch Packets Received 
HyperV Virtual Switch Packets Sent 
HyperV Virtual Switch Packets Total 
HyperV Virtual Total RunTime%