تقویم آموزشی

دوره‌های درحال برگزاری

در حال حاضر دو دوره استاندارد برای آموزش نرم‌افزار زبیکس برگزار می‌گردد. این دوره‌ها شامل:

 

عنواننرم‌افزارقالب مدت زمان ملزومات هزینه
Zabbix Certified Specialist and Zabbix Certified Professional Zabbix 3.4گروهی ( تا 15 نفر)42 ساعتسواد رایانه‌ای پیشرفته و آگاهی از سیستم عامل 18,000,000 ريال

ثبت نام در دوره‌ آموزشی زبیکس