واژه‌نامه

zabbix

زبیکس

Zabbix – Enterprise – class Monitoring Solution   زبیکس چیست؟   زبیکس (Zabbix) یک نرم‌افزار متن باز برای مانیتورینگ شبکه‌ها و نرم‌افزارها در سطح سازمانی است (Enterprise). این نرم‌افزار برای پایش و تشخیص وضعیت سرویس‌های شبکه‌ها، سرورها و دیگر سخت افزارهای شبکه طراحی شده است. زبیکس از MySQL ، PostgreSQL ، SQLite ، Oracle  و IBM [...]