واژه‌نامه

zabbix

SLA

service-level agreement (SLA)     SLA (موافقت نامه سطح خدمات) موافقت نامه سطح خدمات  یک قرارداد دو جانبه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده است که بر اساس توافق و به منظور تضمین پارامترهای کیفیت خدمات ارائه داده شده توافق و منعقد می‌شود. در این قرارداد باید [...]

zabbix

SNMP

Simple Network Management Protocol (SNMP)‎   SNMP چیست؟   پروتکل مدیریت آسان شبکه (Simple Network Management Protocol (SNMP)‎) عبارت است از قراردادی جهت نقل و انتقال بسته‌های داده که در لایه کاربرد روی TCP/IP یا UDP  پیاده‌سازی می‌شود.    SNMP در مانیتورینگ   این پروتکل یکی از متداول ترین روش های [...]