بزرگترین رویداد سالیانه زبیکس – Zabbix Summit 2019

بزرگترین رویداد سالیانه زبیکس - Summit 2019

امسال هم به مانند سالیان گذشته رویداد سالیانه زبیکس برگزار می‌گردد. در این رویداد که بزرگترین رویداد سالیانه زبیکس است، متخصصان حوزه فناوری اطلاعات، مدیران سازمان‌ها و اعضای جامعه زبیکس به انتقال تجربیات خود می‌پردازند. همچنین تیم توسعه زبیکس نیز به بررسی ویژگی‌ها و قابلیت‌های سیستم زبیکس با جزئیات بیشتری می‌پردازند. این رویداد روزهای 11 و 12 اکتبر مقارن با 19 و 20 مهر ماه 1398 در شهر ریگا، محل استقرار اصلی شرکت زبیکس برگزار خواهد شد.     

برای توضیحات تکمیلی و شرکت در این رویداد می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:
رویداد سالیانه زبیکس – Summit 2019