مانیتورینگ پایگاه داده PostgreSQL

از قویترین بانکهای اطلاعاتی متن باز و رایگان میتوان Postgresql را نام برد که تاکنون توانسته نظر اکثر طراحان و کاربران پایگاه داده را به خود جلب کند. پایگاه داده PostgreSQL یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای شیئ یا ORDBMS است که این امکان را فراهم آورده تا حجم بسیار بزرگی از اطلاعات را نگهداری و مدیریت کند. این بانک اطلاعاتی محبوب قابلیت نصب بر روی سیستم های ویندوزی و لینوکسی را دارد.

 

جهت رسیدن به اوج کارایی و Performance بهتر استفاده کردن مناسب از منابعی که در اختیار دارد، لازم است که توسط پارامترهایی که در این بانک اطلاعاتی وجود دارد آنرا بهینه کنیم. بهینه سازی بسیار مهم و کاربردی است اما بدون مانیتورینگ این عمل غیرممکن است. با مانیتور کردن سیستم، شما از رخدادها قبل از اینکه به مشکلی بزرگتر تبدیل شود با خبر می شوید.

 

سیستم مانیتورینگ زبیکس توسط ارتباط برقرار کردن با بانک اطلاعاتی Postgresql ، از عملکرد آن گزارشگیری کرده و نتیجه را به صورت ترسیم کردن گرافها و ارائه آمار و ارقام پارامترها به مدیران، وضعیت بانک اطلاعاتی را به بهترین نحو نمایش می دهد.

 

 

برخی از آیتم های مانیتور شده برای پایگاه داده PostgreSQL

وضعیت بافر، میزان استفاده از بافر، تعداد خواندن و نوشتن بلاک، تعداد کانکشنهای فعال بر روی دیتابیس، تعداد حذف و اضافه شدن رکورد به دیتابیس در واحد زمانی، وضعیت query ها، از جمله مواردی است که با سیستم مانیتورینگ زبیکس گزارش گیری می شود. بخشی از این پارامترها در زیر آمده است.

 

 Name
Active (SQL processing) connections
Buffers alloc
Buffers backend
Buffers backend fsync
Buffers checkpoint
Buffers clean
Checkpoint count (by checkpoint segments)
Checkpoint count (by checkpoint timeout)
Committed transactions
Connections
Idle connections
Idle in transaction connections
Lock waiting connections
Log of  postgresql-.*\.log 
Max connections 
Maxwritten clean 
Number of postgres process 
PostgreSQL service is running 
Rolled back transactions 
Slow DML queries 
Slow queries 
Slow select queries 

 

 

برخی از آیتم های مانیتور شده برای دیتابیس های PostgreSQL

 زبیکس میتواند به صورت خودکار بانک اطلاعاتی را پویش و دیتابیسهای موجود را پیدا کند. به این طریق آمار و اطلاعات آنها را جهت مانیتور کردن در اختیار ما قرار می دهد.

 

Name
Active connections per database 
Cache hit ratio (%)  per database 
Committed transactions  per database 
DB Size  per database 
Deadlocks  per database 
Rolled back transactions  per database 
Temp bytes per database 
Tuples deleted  per database 
Tuples fetched  per database 
Tuples inserted per database 
Tuples returned  per database 
Tuples updated  per database 

 

 

برخی از آیتم های مانیتور شده برای جداول PostgreSQL

اطلاع از وضعیت جداول درون هر دیتابیس نیز برای مدیران بانک اطلاعاتی جهت بهینه سازی پایگاه داده مفید است. سیستم مانیتورینگ زبیکس می تواند دید خوبی از وضعیت این جداول به ما دهد:

 

Name
analyze count per table 
 autoanalyze count  per table 
autovacuum count  per table 
cache hit ratio %  per table 
number of dead tuples  per table 
number of delete tuples (tuples/s)  per table 
number of hot update tuples (tuples/s)  per table 
number of index scan (scans/s)  per table 
number of index tuples read (tuples/s)  per table 
number of insert tuples (tuples/s)  per table 
number of live tuples  per table 
number of sequencial scan (scans/s)  per table 
number of update tuples (tuples/s)  per table 
vacuum count  per table