واژه‌نامه

zabbix

Auto-discovery

کاوش خودکار   کاوش خودکار زبیکس به صورت اتوماتیک برای جستجوی هاست ها و سرویس ها اقدام کرده و رخدادهایی برای پردازش های آتی ایجاد میکند.   مانیتورینگ شبکه های بزرگ بدون اتوماسیون احتمالا  میتواند یک کابوس باشد. زبیکس راه های مختلفی برای اتوماتیک کردن کاوش [...]

zabbix

Auto-registration

ثبت خودکار   ثبت خودکار یکی دیگر از ویژگیهای زبیکس است که به هاست ها اجازه میدهد به طور خودکار خودشان را در سرور زبیکس ثبت کنند. این کار توسط مدیر سیستم و از سمت مدیریت تحت وب زبیکس باید تنظیم شود. برای مثال الگوی [...]

zabbix

Action

عملیات   Action عملی است که بعد از اتفاق افتادن یک حد آستانه اجرا میشود. action میتواند برای ارسال پیام توسط تعریف نوع رسانه به گروه های کاربری مربوطه و یا اجرای یک دستور از راه دور تنظیم شود. [...]

zabbix

Active

فعال   Active  به حالتی که عامل زبیکس میتواند در آن حالت اجرا شود اشاره دارد. در این حالت عامل زبیکس به طور خودکار آیتم های مورد مانیتورینگ و فاصله زمانی آنها را در نظر گرفته و خود به خود شروع به مانیتور کردن  نموده و اطلاعات [...]

zabbix

Agent

Agent   عامل نرم افزاری چیست؟   در علم کامپیوتر، Agent ها یا همان عامل‌های نرم‌افزاری بخشی از یک نرم‌افزار هستند که جهت کمک به کاربر یا نرم‌افزاری دیگر در چارچوب روابط واسطه‌ای کار می‌کنند. در واقع کاربران به عامل‌ها همانند یک واسط ، قدرت تصمیم [...]