واژه‌نامه

IPMI

Intelligent Platform Management Interface  (IPMI) IPMI   مجموعه ای از خصوصیات رابط کامپیوتری است،که قابلیت مدیریت و مانیتورینگ CPU، frimware و سیستم عامل سرور را دارد.  زبیکس با استفاده از تکنولوژی IPMI قابلیت دریافت داده هایی همچون درجه حرارت ، سرعت فن ، وضعیت هارد دیسک و … [...]

zabbix

IT Services

خدمات IT  خدمات IT به یکی از ویژگی های زبیکس گفته میشود که به کاربران اجازه تعریف SLA های مختلف و بررسی SLA های  مد نظر با  SLA های واقعی را میدهد. خدمات IT با استفاده از یک گروه حد آستانه (trigger) ایجاد میشود و [...]

zabbix

Item

Item    آیتم   آیتم به یک بخش منحصر به فرد مانیتور شده از یک هاست اشاره میکند. مانند مدت زمان پاسخگویی یا میزان بار. آیتم میتواند به بخشی که از طریق عامل نرم افزاری بدست آمده است ، SNMP، یا معانی دیگر اطلاق شود. [...]